Skip to content
april (2)

Viac o podujatí

Čo tak spojiť čítanie s tvorením a podporiť tak u detí celostný vývin. Dieťa sa učí pozornosti, obohacuje si slovnú zásobu, socializuje sa a zároveň trénuje manuálne zručnosti - jemnú i hrubú motoriku. U nás v ateliéri les i more má toto všetko i hodnotný ENVIRO presah, keďže vždy pri koncipovaní jednotlivých aktivít prioritne volíme odpad ako tvorivý materiál, či pomôcky tvorenia. Všetko hravým spôsobom a prispôsobené veku dieťaťa. I preto aktivity realizujeme v 2 vekových kategóriách: MINI PIDI = tie najmenšie deti od 1 - 2 rokov a MINI = deti od 3 - 6 rokov. Z rozprávky do rozprávkového tvorenia “VEĽKONOČNÉ PREKVAPKO” - čítanie knihy spojené s tvorením pre deti v sprievode rodičov. Témou čítania i tvorenia je tento-x VEĽKONOČNÉ PREKVAPKO. KEDY: štvrtok 28. 3. od 08.45 – 09.30 h. pre tie najmenšie deti od 1 - 2 rokov štvrtok 28. 3. od 10.00 – 11.00 h. pre deti od 3 - 6 rokov AKO to prebieha: Začíname cca 15´ čítačkou detských knižiek a následne tematicky podľa príbehu a rozprávky nadväzujeme hravými a tvorivými aktivitami pre deti v sprievode rodičov cca 30´ s najmenšími deťmi teda MINI PIDI kategória a 45´ kategória MINI (čas je zvolený vzhľadom na vek a pozornosť dieťaťa). Nielen čas, ale i samotné aktivity a spôsob ich realizácie sú prispôsobené veku dieťaťa. Vďaka čomu podporujeme rozvíjanie ich kreativity, zručnosti s jedinečnými play wisely + montessori prvkami a vďaka ENVIRO presahu i hodnotovému správaniu. Rodič (mama/otec) je počas celej aktivity zapojený do tvorenia s dieťaťom a to podľa inštrukcií lektorky. Rodič tak zažije plnohodnotne strávený čas s dieťaťom, no zároveň môže načerpať i nápady pre hry a tvorenie s dieťaťom na doma. VSTUPNÉ 13€ / za pár = dieťa + rodič Pre najvyšší komfort a osobný prístup realizujeme naše aktivity v malých skupinkách. Máme preto vždy iba LIMITovaný počet miest, v tomto prípade max 5 rodičov. I z tohto dôvodu je nutné sa na aktivitu zaregistrovať TU cez ikonku REGISTRÁCIA